Nhà máy Quy Chế II
Tiếng ViệtTiếng Anh
Banner
Here you can see two captions.
The first are loaded immediately before than the second one
Banner
Here you can see two captions.
The first are loaded immediately before than the second one
Banner
Here you can see two captions.
The first are loaded immediately before than the second one
newbanner
Here you can see two captions.
The first are loaded immediately before than the second one
newbanner2
Here you can see two captions.
The first are loaded immediately before than the second one

Nhà Máy Quy Chế II được thành lập vào năm 1964, chủ yếu sản xuất các loại mặt hàng bulông, đai ốc, bulông móng… cung cấp cho thị trường trong nước ngay từ khi Việt Nam còn chưa mở cửa nền kinh tế. Sản phẩm của Nhà máy với thương hiệu TH được xây dựng hơn suốt 50 năm...

Xem thêm

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
 • CÔNG TRÌNH NHÀ TIỀN CHẾ
  CÔNG TRÌNH NHÀ TIỀN CHẾ
 • CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
  CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
 • CÔNG TRÌNH NGÀNH ĐIỆN
  CÔNG TRÌNH NGÀNH ĐIỆN
 • CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG
  CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG
 • CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
  CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
 • CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • CÔNG TRÌNH CẦU PHÚ MỸ
  CÔNG TRÌNH CẦU PHÚ MỸ
 • CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500KV BẮC NAM
  CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500KV BẮC NAM
 • CÔNG TRÌNH ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY
  CÔNG TRÌNH ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY